FAABORG
MUSIKFORENING
 

Musikforening dropper årets generalforsamling

I 173 år har Faaborg Musikforening afholdt generalforsamling hvert år i april eller maj måned. På grund af Corona-krisen har bestyrelsen efter mange overvejelser valgt at springe generalforsamlingen 2020 over.

”Det er aldrig sket før, så vi har haft en advokat med på råd for at sikre, at vi gør det på den bedste måde”, forklarer formand, Kirsten Styrbæk. ”Der er ingen tvivl om, at offentlige forskrifter overtrumfer foreningsvedtægter, og vi kan ikke nå at afholde generalforsamlingen efter forskrifterne her inden udgangen af maj”.

Foreningens medlemmer tilhører den modne del af befolkningen og er dermed i risikogruppen. Bestyrelsen har talt med en del medlemmer, og mange har forklaret, at selvom reglerne skulle blive lettet på et senere tidspunkt, så ville de ikke turde møde op alligevel.

Bestyrelsen har derfor besluttet helt at droppe generalforsamlingen i 2020 og først afholde en i 2021, medmindre der opstår et akut behov for en ekstraordinær generalforsamling.

Dette giver en del tekniske udfordringer, som bestyrelsen vil løse på følgende måde:

1) Formandens beretning bliver fremlagt på foreningens hjemmeside og udsendt til medlemmer pr. e-mail. Henvendelser fra medlemmer og eventuelle bemærkninger fra bestyrelsen vil også kunne findes her.

2) Det reviderede regnskab vil også blive fremsendt til medlemmerne og kunne findes på foreningens hjemmeside.

3) Hanne Paulin, der har siddet i bestyrelsen siden 1996 har efter eget ønske valgt at stoppe. Det er vi rigtig kede af, men vi er også meget taknemmelige for Hannes enorme indsats for foreningen gennem alle årene.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i 2020, er alle villige til at fortsætte.

Af hensyn til bestyrelsens funktionsevner er der nu opstået et behov for at tilknytte ny arbejdskraft til bestyrelse, og vi vil derfor invitere et eller to medlemmer til at deltage i det kommende bestyrelsesarbejde, dog uden de får stemmeret.

Man kan læse beretningen og det reviderede regnskab fra den 27. maj, hvor vi havde planlagt generalforsamlingen, på Musikforeningens hjemmeside www.faaborgmusikforening.dk

Formand Kirsten Styrbæk plejer at fremlægge næste sæsons koncerter på årets generalforsamling. Men det er stadig usikkert, hvordan efterårets koncerter bliver i forhold til Corona krisen, så alt skal tages med forbehold. Men vi vil lægge de allerede planlagte koncerter ind på Musikforeningens hjemmeside og håbe på, at vi igen kan mødes til gode musikoplevelser.

Er man medlem og har man spørgsmål til ovenstående, er man velkommen til at skrive på info@faaborgmusikforening.dk

Bestyrelsens beretning kan læses her  og regnskabet kan læses her

OM FAABORG MUSIKFORENING

test
Faaborg Musikforening er landets ældste musikforening. Faaborg Musikforening arrangerer koncerter og andre musikarrangementer i Faaborg.
Læs mere

MELD DIG IND I FORENINGEN

Rene
Der er mange gode grunde til at melde sig ind i Faaborg Musikforening. Bl.a. adgang med medlemsfordele til koncerter i andre musikforeninger. Læs mere

HELIOS FILM- & KULTURHUS

Rene
Faaborg Musikforening afholder de fleste af deres koncerter i Helios Film- & Kulturhus Se Helios hjemmeside


FAABORG MUSIKFORENING · Strandgade 6 · 5600 Faaborg · Tlf. 40 87 52 66 · info@faaborgmusikforening.dk